Thứ năm, 13 Tháng 3 2014 13:40   
[Thông báo] Học kỳ phụ đợt cuối cho khối CĐ11 và CĐ liên thông

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho khối Cao đẳng 11 theo thông báo số 1 của Phòng Đào tạo, sau khi  thống kê số lượng SHSV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo:

ĐỐI VỚI SV-HS:

1/ SV-HS có nhu cầu học lại những học phần có trong DANH MỤC MÔN HỌC ĐƯỢC CHO ĐÓNG HỌC PHÍ (kèm theo dưới đây) đến Thư viện vào phần mềm HỌC KỲ PHỤ để đăng ký, sau đó đến phòng Tài chính-Kế toán (lầu 1- Nhà E) để đóng học phí trong thời gian từ ngày 12/3/2014

2/ Đóng học phí xong, SV-HS liên hệ Khoa-Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần (môn học) đó để xem lịch học.

3/ SV-HS đóng học phí trễ hạn sẽ không được giải quyết.

Đọc thêm...
 

Thông báo

[Thông báo] Học kỳ phụ đợt cuối cho khối CĐ11 và CĐ liên thông

Thứ năm, 13 Tháng 3 2014

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho khối Cao đẳng 11 theo thông báo số 1 của Phòng Đào tạo, sau khi  thống kê số lượng SHSV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo:ĐỐI VỚI SV-HS:1/ SV-HS có nhu cầu học lại những học phần có trong DANH MỤC MÔN HỌC ĐƯỢC CHO ĐÓNG HỌC PHÍ (kèm theo dưới đây) đến Thư viện vào phần mềm HỌC KỲ PHỤ ...

[Thông báo] Tổ chức học kỳ phụ cho khối CĐ 2011

Thứ tư, 12 Tháng 2 2014

News image

 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, phòng Đào tạo  thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho khối CĐ 11 như sau:1. Trình tự đăng ký và mở lớp - SV khối CĐ 11 đăng ký  học lại  tại phòng Đào tạo từ ngày 18/02/2014 đến 03/03/2014. Có thể đăng ký theo tập thể hoặc cá nhân. - Ngày 05/03/2014 Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học đư...

[Thông báo] Phát bằng Tốt nghiệp khối TCCN 2011-2013

Thứ ba, 11 Tháng 2 2014

News image

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY SÁNG Từ 8h00 đến 11h00 CHIỀU Từ 13h30 đến 16h00 THỨ 4 26/02/2014 TC CTCK 11A-B-C ...

[Quy trình] Tổ chức thi học kỳ

Thứ ba, 11 Tháng 2 2014

I.  LẬP KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ1. Lập kế hoạch thi học kỳa. Phòng Đào tạo lập và gửi (biểu) kế hoạch thi (thi lần 1, lần 2) đến địa chỉ email các đơn vị có liên quan chậm nhất 05 tuần trước kỳ thi. Biểu kế hoạch thi được đăng trên trang web phòng Đào tạo, địa chỉ: http://daotao.caothang.edu.vn . Kế hoạch thi chính thức được niêm yết và đăng tải tại website nói trên chậm nhất 3 tuần ...

Kế hoạch đăng ký học ghép HK chẵn (HK 2,4,6)

Thứ sáu, 27 Tháng 12 2013

News image

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học ghép học kỳ chẵn như sau: 1/ Môn lý thuyết HỌC GHÉP VỚI HỌC KỲ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ ...

[Thông báo] Xét điều kiện học tiếp năm 2 khối CĐLT12

Thứ hai, 23 Tháng 12 2013

News image

 Vào lúc 13h00 ngày 20/12/2013 tại phòng Truyền thống, hội đồng xét điều kiện học tiếp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã nhóm họp để xét điều kiện học tiếp năm 2 cho khối Cao Đẳng liên thông ...

[Thông báo] Phát bằng Tốt nghiệp khối CĐN 2010-2013 và các khoá trước Tốt nghiệp năm 2013

Thứ sáu, 13 Tháng 12 2013

News image

Phòng Đào Tạo phát bằng Tốt nghiệp cho khối CĐN 10 và SV CĐN được công nhận tốt nghiệp năm 2013 của các khóa trước theo lịch sa...

Quy chế đào tạo

[Quy định] Phân chuyên ngành đối với ngành học trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành

Thứ sáu, 1 Tháng 3 2013

News image

Giám Hiệu trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng qui định việc phân chuyên ngành cho sinh viên Cao đẳng (kể từ khóa 2011) theo học các ngành có đào tạo nhiều chuyên ngành như sau:1. Văn bằng tốt nghiệp của các ngành học có nhiều chuyên ngành Theo quy chế Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo QĐ 33/2007/qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), bằng tốt nghiệp cấp ...

[Qui chế đào tạo] Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề hệ chính quy

Thứ hai, 8 Tháng 10 2012

News image

PHẦN I - QUI ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Đơn vị học trình và học phần.1. Tiết học: Thời lượng mỗi tiết học lý thuyết được tính bằng 45 phút.2. Đơn vị học trình: Là đơn vị được dùng để tính khối lượng học tập của học sinh. Một đơn vị học trình có khối lượng được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; bằng 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận; bằng 45-90 giờ thực ...

[Quy định] Tổ chức cho HSSV học trả nợ những học phần có điểm TK không đạt yêu cầu (ĐTK dưới 5.0)

Thứ tư, 25 Tháng 7 2012

News image

 I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU- Việc tổ chức học trả nợ giúp HSSV có cơ hội học lại những học phần có ĐTK <5.0 - Qui định tổ chức học trả nợ giúp HSSV cũng như các đơn vị liên quan đến hoạt động này nắm vững, thực hiện đúng qui định, qui trình, thủ tục và phối hợp làm việc đồng bộ, đúng tiến độ. ...

[Quy định] Tổ chức kiểm tra - cấp chứng chỉ trình độ A, B tiếng Anh

Thứ năm, 1 Tháng 10 2009

News image

I. Quy định chungVăn bản này qui định về tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho HSSV của trường theo chương trình giảng dạy ngoài giờ bao gồm: qui chế, quản lý, hồ sơ, thủ tục của việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B.Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này đều không còn giá trị.II. ...

[Quy định] Học phần Anh văn căn bản

Thứ năm, 1 Tháng 10 2009

News image

Để nâng cao trình độ tiếng Anh cho HSSV thuộc các bậc đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp, và Cao đẳng nghề của trường nhằm đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và tăng khả năng cạnh tranh tìm việc làm của SVHS sau khi tốt nghiệp, trường qui định việc học tập môn Anh văn căn bản - môn học bắt buộc của chương trình đào ...