Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 13:24   
[Thông báo] Họp xét công nhận tốt nghiệp khối cao đẳng chuyên nghiệp năm 2014

I.     ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

        -  Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, SV không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

        -  Tích lũy đủ số học phần quy định, không còn học phần bị điểm dưới 5;
  -  Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp;
  -  Hoàn thành các chứng chỉ (nộp khi nhận bằng)

              1.  GDQP và GDTC;

              2.  B anh văn, A tin học ứng dụng

              3.  AutoCAD 2D (đối với các ngành: CK; CĐT; ÔTÔ, ĐIỆN; TĐ và NL)

Đọc thêm...
 

Thông báo

[Thông báo] Họp xét công nhận tốt nghiệp khối cao đẳng chuyên nghiệp năm 2014

Thứ ba, 19 Tháng 8 2014

I.     ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP         -  Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, SV không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;        -  Tích lũy đủ số học phần quy định, không còn học phần bị điểm dưới 5;  -  Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp;  -  Hoàn thành các chứng chỉ (nộp khi nhận bằng)              1.  GDQP và GDTC;              2.  B anh văn, A tin học ứng ...

[Thông báo] Họp xét điều kiện Tốt nghiệp Cao đẳng liên thông 2012 và số SV CĐLT 2011 không đủ điều

Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014

I.     QUY CHẾ XÉT ĐKTN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 1.    Đủ ĐKTN -       Điểm trung bình chung toàn khóa >=5,0; Điểm các môn thi tốt nghiệp >=5,0 -       Không còn học phần bị điểm tổng kết < 5; không đang trong thời gian bị truy cứu hình sự 2.    Không đủ ĐKTN -       Điểm trung bình chung toàn khóa < 5,0 và còn khung thời gian học -       Điểm môn thi tố...

[Quyết định] Về việc thành lập các lớp chuyên ngành của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 2012

Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014

...

Kế hoạch thi Tốt nghiệp Cao đẳng nghề 2011-2014

Thứ năm, 3 Tháng 7 2014

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN khoá 2011-2014 như sau:- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Dự kiến ngày 25/7/2014. Các khoa nộp điểm học kỳ phụ trước ngày 18/7/2014, những phiếu điểm nộp sau 18/7/2014 sẽ không được tính điểm vào kỳ xét này. Học sinh các khoá trước muốn dự thi tốt nghiệp lại hoặc xét lại điều kiện ...

[Thông báo số 7] Học kỳ phụ Hè 2014

Thứ tư, 18 Tháng 6 2014

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè 2014 theo thông báo số 4 của Phòng Đào tạo, sau khi  thống kê số lượng SHSV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo:ĐỐI VỚI SV-HS:1/ SV-HS có nhu cầu học lại những học phần có trong DANH MỤC MÔN HỌC ĐƯỢC CHO ĐÓNG HỌC PHÍ (kèm theo dưới đây) đến Thư viện vào phần mềm HỌC KỲ PHỤ để đăng ký, ...

[Thông báo số 6] Học kỳ phụ Hè 2014

Thứ sáu, 6 Tháng 6 2014

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè 2014 theo thông báo số 4 của Phòng Đào tạo, sau khi thống kê số lượng HSSV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo: ĐỐI VỚI SV-HS: 1/ SV-HS có nhu cầu học lại những học phần có trong DANH MỤC MÔN HỌC ĐƯỢC CHO ĐÓNG HỌC PHÍ (kèm theo dưới đây) đến Thư viện vào phần mềm HỌ...

[Thông báo số 5] Học kỳ phụ Hè 2014 cho khối Cao đẳng

Thứ hai, 19 Tháng 5 2014

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học kỳ phụ hè 2014 theo thông báo số 4 của Phòng Đào tạo, sau khi thống kê số lượng SHSV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo:            ĐỐI VỚI SV-HS:1/ SV-HS có nhu cầu học lại những học phần có trong DANH MỤC MÔN HỌC ĐƯỢC CHO ĐÓNG HỌC PHÍ (kèm theo dưới đây) đến Thư viện vào phần mềm HỌC KỲ PHỤ ...

Quy chế đào tạo

[Quy định] Phân chuyên ngành đối với ngành học trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành

Thứ sáu, 1 Tháng 3 2013

News image

Giám Hiệu trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng qui định việc phân chuyên ngành cho sinh viên Cao đẳng (kể từ khóa 2011) theo học các ngành có đào tạo nhiều chuyên ngành như sau:1. Văn bằng tốt nghiệp của các ngành học có nhiều chuyên ngành Theo quy chế Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo QĐ 33/2007/qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), bằng tốt nghiệp cấp ...

[Qui chế đào tạo] Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề hệ chính quy

Thứ hai, 8 Tháng 10 2012

News image

PHẦN I - QUI ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Đơn vị học trình và học phần.1. Tiết học: Thời lượng mỗi tiết học lý thuyết được tính bằng 45 phút.2. Đơn vị học trình: Là đơn vị được dùng để tính khối lượng học tập của học sinh. Một đơn vị học trình có khối lượng được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; bằng 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận; bằng 45-90 giờ thực ...

[Quy định] Tổ chức cho HSSV học trả nợ những học phần có điểm TK không đạt yêu cầu (ĐTK dưới 5.0)

Thứ tư, 25 Tháng 7 2012

News image

 I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU- Việc tổ chức học trả nợ giúp HSSV có cơ hội học lại những học phần có ĐTK <5.0 - Qui định tổ chức học trả nợ giúp HSSV cũng như các đơn vị liên quan đến hoạt động này nắm vững, thực hiện đúng qui định, qui trình, thủ tục và phối hợp làm việc đồng bộ, đúng tiến độ. ...

[Quy định] Tổ chức kiểm tra - cấp chứng chỉ trình độ A, B tiếng Anh

Thứ năm, 1 Tháng 10 2009

News image

I. Quy định chungVăn bản này qui định về tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho HSSV của trường theo chương trình giảng dạy ngoài giờ bao gồm: qui chế, quản lý, hồ sơ, thủ tục của việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B.Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này đều không còn giá trị.II. ...

[Quy định] Học phần Anh văn căn bản

Thứ năm, 1 Tháng 10 2009

News image

Để nâng cao trình độ tiếng Anh cho HSSV thuộc các bậc đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp, và Cao đẳng nghề của trường nhằm đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và tăng khả năng cạnh tranh tìm việc làm của SVHS sau khi tốt nghiệp, trường qui định việc học tập môn Anh văn căn bản - môn học bắt buộc của chương trình đào ...